Vi utförde ett trevligt uppdrag på Gunnebo Slott okt -07. De önskade få fem av deras viktigare jordlotter plöjda och harvade. Det är totalt ca. 1250 kvm. Tidigare har de grävt för hand då de vägrar ta in maskiner. Häst känns helt rätt i den här miljön.

Uppdrag med Jupiter på Gunnebo Slott

Fotograf: Jenny Walde